Mieszalniki do produktów sypkich!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszalników do produktów sypkich w wykonaniu bębnowym lub kostkowym. Mieszalnik do produktów sypkich służy do mieszania przypraw, dodatków spożywczych, mieszanek mącznych, białkowych, draży, cukierków, słodyczy, ale także innych produktów sypkich. Mieszalniki wykonujemy w różnych pojemnościach, dopasowane do potrzeb Klienta!

 

Komory parzelnicze

Komory parzelnicze służą do gotowania w parze i parzenia mięs i wyrobów wędliniarskich. Produkowane są w zestawach jedno- i wielowózkowych zasilanych energią elektryczną, gazem, olejem opałowym bądź parą wodną. W parzelnikach zasilanych parą, jest ona wpuszczana bezpośrednio do komory, natomiast w pozostałych para wytwarzana jest poprzez odparowanie mgiełki wodnej.

 

Typ komory
Тип камеры
Chamber type
Kammertype

Wymiary – Габариты – Dimensions –Ausmaße

Moc cieplna komory
Тепловая мощность
Thermal power
Thermische Leistung
[kW]

Zużycie czynnika grzewczego – Разход средств питания нагрева -
Heating medium consumption – Heizmedium Verbrauch

Masa całkowita
Полная масса
Total weight
Gesamtgewicht
[kg]

Szerokość
ШИРИНА
Width
Breite
[mm]

Wysokość
ВЫСОТА
Height
Hohe
[mm]

Długość
ДЛИНА
Lenght
Lange
[mm]

Sposób ogrzewania – Способ нагрева – Heating source - Heizungsart

Olej
Масло
Oil
Öl
[kg/h]

Gaz
Газ
Gas
Gas
[m3/h]

Elektryczne
Электрическое
Electric
Elektrisch
[kWh]

Para – Пap – Steam – Damdf
[kg/h]


Para niska
Пар низкий
Low pressure
Niedrigdruck- Dampf

Para wysoka
Пар высокий
High pressure
Hohedruck-Dampf

1 wózkowa – рамная – trolley - Wagen

1475

3030

1270

27

2,6

2,9

27

50

38

750

2 wózkowa – рамная – trolleys - Wagen

1475

3330

2340

50

5,3

5,1

54

100

75

1170

3 wózkowa – рамная – trolleys - Wagen

1475

3500

3405

74

6,8

8,0

72

150

105

1620

4 wózkowa – рамная – trolleys - Wagen

1475

3330

4470

110

-

-

108

180

130

2250